Denne analyse har til formål at give et lille sektorperspektiv på Fondenes Videnscenters liste over de 100 mest bevilgende fonde og foreninger for 2021, der er opdateret i august 2022. Analysen ser bl.a. på spændet i bevillingsbeløb på listen, og hvordan de enkelte typer af fonde optræder på listen.

2021 bød på et rekordhøjt samlet bevillingsbeløb fra de 100 mest bevilgende fonde i Danmark. De 100 fonde bevilgede tilsammen ca. 23,7 mia. kr. i 2021, svarende til knap 6,9 mia. kr. mere end i 2020. Det har betydet et stort opsving i de almennyttige bevillinger, til gavn for samfundet og de mange bevillingsmodtagere, der får almennyttige bevillinger fra FondsDanmark.

Når man ser på udviklingen af det samlede bevillingsbeløb for 2021, er det værd at bemærke, at størstedelen af den markante vækst kommer fra de to mest bevilgende fonde på listen. De står tilsammen for ca. 5 mia. kr. af væksten i 2021. Samtidig er væksten på knap 2 mia. kr., som de 98 andre fonde står for, en stor og markant vækst.

Der er en klar overvægt af erhvervsdrivende fonde (73) blandt de 100 mest bevilgende fonde og foreninger i Danmark, og det er især de erhvervsdrivende fonde, der står for
væksten i det samlede bevillingsbeløb fra 2020 til 2021.