I analysen danske fonde og fondslignende foreningers arbejde med verdensmålene kigger vi nærmere på arbejdet med verdensmålene hos en række små og store danske fonde og foreninger. Analysen er lavet af Fondenes Videnscenter på baggrund af en undersøgelse udsendt i samarbejde med Grant Compass til 3.723 fonde i Danmark.

Verdensmålene er i høj grad blevet den ramme og de målsætninger der bruges, når verdenssamfundet taler om at løse nogle af de helt store samfundsproblemer. Fondene spiller i den sammenhæng en rolle som væsentlige bidragsydere til almennyttige aktiviteter. De danske fonde alene bidrog med 17 mia. kr. i bevillinger til forskellige formål i 2018, svarende til 0,8 % af BNP. Derfor er det også interessant at se på, hvordan fondene forholder sig til verdensmålene.

55 % af fondene støtter verdensmålene igennem bevillinger

Fondene arbejder med verdensmålene på forskellige måder og flere fonde lader verdensmålene indgå i deres arbejde. Det kan være i forhold til bevillinger, investeringer og/eller interne politikker. Størstedelen af fondene, hele 55%, støtter via deres bevillinger. 9 % af fondene angiver også, at de arbejder med verdensmålene ved at lade dem indgå i deres investeringspolitik. 7 % af fondene gør det ved at indgå eller engagere sig i de organisationer, der arbejder med verdensmålene, mens 6 % angiver at fonden har tilrettet sin politik eller praksis.

5,4 mia. kr. til verdensmålsrelaterede aktiviteter

Ud af fondenes samlede uddelinger i 2018 på 17 mia. kr., gik 5,4 mia. kr. til verdensmålsrelaterede aktiviteter – det svarer til 32 % af de samlede fondsmidler. Heraf gik 3,9 mia. kr. til verdensmålsrelateret arbejde, som de respektive fonde har støttet længe, og 1,5 mia. kr. blev doneret til helt nye verdensmålsrelaterede initiativer. Det arbejde, fondene har støttet længe, er eksempelvis adgang til drikkevand, undervisning m.v.

Læs mere om de danske fonde og fondslignende foreningers arbejde med verdensmålene i 2019 her.