Fondenes bevillinger til natur, klima og miljø-formål steg med 69% fra 2016-2019. I 2019 bevilgede fondene 914 mio. kr. til natur, klima og miljø.

I 2019 bevilgede fondene 914 mio. kr. til natur, klima og miljø, mens de bevilgede 540 mio. kr. i 2016. Det er en stigning på 374 mio. kr. Dermed udgør fondenes bevillinger til formålet nu 5 % af fondenes samlede bevillinger, hvilket er den højeste andel i perioden 2016-2019.

Kilder:

Analysen er baseret på de seneste tal fra Danmarks Statistiks fondsstatistik, herunder en række særkørsler foretaget for Fondenes
Videnscenter.