Med William Demant Fonden som nyt medlem har Fondenes Videnscenter nu  44 medlemmer.

Fondenes Videnscenter arbejder for at øge vidensniveauet om almennyttige fonde og foreningers arbejde og for at styrke vidensdeling og samarbejde mellem medlemmerne. Samlet set stod Fondenes Videnscenters medlemmer for ca. 70 % af de samlede fondsbevillinger i Danmark i 2018.

Om Willam Demant Fonden

William Demant Fonden er en erhvervsdrivende fond med hjemsted i Smørum uden for København. Fonden blev stiftet i 1957 af William Demant. Dengang hed fonden William Demants og Hustru Ida Emilies (Millas) Fond – med binavnet Oticon Fonden. Fonden blev skabt for at sikre høreapparat-virksomheden Oticon som virksomhed med baggrund i den humanistiske filosofi, som gjorde stifteren af Oticon, Hans Demant, interesseret i høreapparater. Fonden skiftede navn til William Demant Fonden i 2019.

William Demant Fondens hovedformål er at sikre og udbygge erhvervsaktiviteterne i Demant A/S og William Demant Invest A/S og at yde støtte til velgørende formål. I de seneste ti år har William Demant Fonden uddelt over 1 mia. kr. til en række forskellige formål. Fokus har været på projekter, der fremmer forskning og udbredelse af viden inden for audiologi, og derudover støtter fonden bl.a. unges uddannelse, sociale projekter for udsatte grupper samt kunst og kultur.

I 2019 bevilgede fonden 153,2 mio. kr. til almennyttige formål.
Læs mere på William Demant Fondens hjemmeside.