Christine Buhl Andersen er indtrådt i Fondenes Videnscenters bestyrelse. Hun erstatter Per Egebæk Have, der træder ud af bestyrelsen.

I forbindelse med sin tiltrædelse som bestyrelsesformand for Bitten og Mads Clausens Fond og sin følgende fratrædelse som direktør for samme fond, træder Per Egebæk Have ud af Fondenes Videnscenters bestyrelse. I hans sted træder Christine Buhl Andersen, forkvinde i Ny Carlsbergfondet.

“Jeg ser meget frem til at begynde arbejdet som bestyrelsesmedlem i Fondenes Videnscenter og vil gerne kvittere for den tillid, der er vist mig først som suppleant og nu som medlem. Siden etableringen har Fondenes Videnscenter bevist sin relevans og betydning for fondsdanmark, og jeg glæder mig til at bidrage til den udvikling, der også i årene fremover skal belyse relevante emner, data og indsigter til gavn for fondenes arbejde,” udtaler Christine Buhl Andersen om sin indtrædelse i videnscenterets bestyrelse.

Christine Buhl Andersen blev valgt som ny suppleant på den ordinære generalforsamling i Fondenes Videnscenter 29. marts 2022 sammen med Esther Nørregård-Nielsen, direktør i Oak Foundation.

Den samlede bestyrelse ser nu således ud:

Bestyrelsesmedlemmer
Jesper Nygård, Realdania (formand)
Henrik Lehmann Andersen, Nordea-fonden (næstformand)
Bo Rygaard, Dreyers Fond, KV Fonden og KFI Erhvervsdrivende Fond
Christine Wiberg-Lyng, Aage og Johanne Louis-Hansens fond
Frank Rechendorff Møller, Augustinus Fonden
Henriette Christiansen, Egmont Fonden
Mads Lebech, A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond
Marianne Kofoed, Bevica Fonden
Christine Buhl Andersen, Ny Carlsbergfondet

Suppleanter til bestyrelsen
Ane Hendriksen, VELUX FONDEN
Esther Nørregård-Nielsen, Oak Foundation Denmark