LIFE Fonden og Velliv Foreningen har meldt sig ind i Fondenes Videnscenter.

Fondenes Videnscenter arbejder for at øge vidensniveauet om almennyttige fonde og foreningers arbejde og for at styrke vidensdeling og samarbejde mellem medlemmerne.

Med de to nye medlemmer har Fondenes Videnscenter i alt 45 medlemmer.

Om LIFE Fonden

LIFE Fonden er en erhvervsdrivende fond, der blev stiftet af Novo Nordisk Fonden den 1. december 2020 efter en opstartsperiode på ca. tre år som del af Novo Nordisk Fonden.

Fonden arbejder med et almennyttigt sigte på at højne den naturvidenskabelige uddannelse, forskning og dannelse og at styrke motivation og interesse hos børn og unge, herunder gennem at drive undervisningsinitiativet LIFE og tilhørende aktiviteter.

Det inkluderer at finansiere, støtte og udvikle uddannelses- og forskningsinitiativer inden for natur-, teknisk- og sundhedsvidenskab samt fagdidaktik, herunder undervisningsforløb og andre undervisningstilbud. Fonden kan også yde støtte til andre almennyttige undervisningsmæssige og videnskabelige formål.

LIFE Fonden har sine første uddelinger (som selvstændig fond) i 2021. Fondens uddelinger har form af gratis undervisningsforløb, og der uddeles ikke pengebevillinger.

Læs mere om LIFE Fonden her.

Om Velliv Foreningen

Velliv Foreningen blev stiftet i 2015 ved en opdeling af TryghedsGruppen. Foreningen er en erhvervsdrivende forening, der i dag har ca. 340.000 medlemmer, som alle er kunder i Velliv (tidligere Nordea Liv og Pension). Med stiftelsen fulgte en formue på 8 mia. kr. Foreningen er i dag 100% medlemsejet.

Foreningens formål er at sikre en stærk demokratisk basis i foreningen. Derudover arbejder foreningen for at fremme god mental sundhed i Danmark gennem almennyttige uddelinger.

I 2020 bevilgede Velliv Foreningen støtte til 329 projekter og har uddelt gennemsnitligt 68  millioner kr. årligt i de sidste år.

Læs mere om Velliv Foreningen her.