Ole Kirk’s Fond har meldt sig ind i Fondenes Videnscenter, der nu har 48 medlemmer.

Ole Kirk’s Fond er netop optaget som medlem af Fondenes Videnscenter, hvis medlemsskare nu tæller 48 filantropiske fonde og fondslignende foreninger.

”Vi er rigtig glade for, at Ole Kirk’s Fond er blevet en del af Fondenes Videnscenter,” udtaler direktør Hanne Elisabeth Rasmussen. ”Vi glæder os til få dem ind i kredsen og få glæde af deres viden og erfaringer i vores netværk og samarbejde blandt fondene,” fortsætter hun.

Ole Kirk’s Fond har til formål at fremme livskvaliteten for børn og deres familier. De støtter fortrinsvis sociale projekter i Danmark med fokus på børn i sårbare og udsatte livsforhold. Fonden uddelte 190 mio. kroner i 2020.

Direktør i Ole Kirk’s Fond Karin Skjødt Hindkjær udtaler: ”I Ole Kirk’s Fond er vi glade for at blive en del af et professionelt fondsnetværk og ser frem til gensidig videns- og erfaringsudvekslinger med kollegaer i andre fonde”.

Fondenes Videnscenter blev stiftet i 2017 af 34 filantropiske fonde og foreninger, der ønskede at formalisere deres samarbejde, samle fondsdanmark og øge samfundets viden om filantropiske fonde og foreningers arbejde og betydning for samfundet.

Fondenes Videnscenter har nu 48 medlemmer. Medlemmerne af Fondenes Videnscenter stod samlet set for ca. 70 % af de samlede fondsbevillinger i Danmark i 2020.