Henrik Lehmann Andersen har stået i spidsen for Nordea-fonden og Nordea Bank-fonden siden 2017.

Fondenes Videnscenters bestyrelsesformand, Lars Hansen, siger:  ”Vi er glade for Henrik Lehmann Andersens indtræden i bestyrelsen, som med sine kompetencer fra såvel tidligere stillinger og tiden som direktør i Nordea-fonden bliver et rigtig godt match til den øvrige bestyrelse. Vi ser frem til samarbejdet.”

Henrik Lehmann Andersen siger: ”Jeg ser meget frem til arbejdet i Fondenes Videnscenters bestyrelse. Videnscentret har vist sin berettigelse og udfylder en vigtig rolle med at øge samfundets viden om fondenes arbejde og bidrage med rammer for samarbejde og videndeling mellem fondene. Den rolle vil jeg være med til at styrke. Ligesom jeg vil arbejde for, at videnscentret styrkes som en kilde til analytisk og databåren viden, der skaber værdi for den brede medlemskreds og det samfund, som fondene er en vigtig del af.”

Henrik Lehmann Andersen overtager bestyrelsesposten efter Henrik Tvarnø, der har valgt at stoppe som direktør i A.P. Møller-fondene.

Fondenes Videnscenters bestyrelse består herefter af:

  • Lars Hansen, Villum Fonden (bestyrelsesformand)
  • Jesper Nygård, Realdania (næstformand)
  • Anne-Marie Skov, Tuborgfondet
  • Bo Rygaard, Dreyers Fond mfl.
  • Henrik Lehmann Andersen, Nordea-fonden
  • Marianne Kofoed, Bevica Fonden
  • Marianne Philip, Novo Nordisk Fonden mfl.
  • Sten Scheibye, Industriens Fond mfl.

Suppleant til bestyrelsen:

  • Per Egebæk Have, Bitten & Mads Clausens Fond

CV

Henrik Lehmann Andersen (f. 1965), cand.agro., AHPL IMD, EMP INSEAD
Stilling: Adm. direktør i Nordea-fonden og Nordea Bank-fonden

Andre nuværende tillidshverv:
2008- : Bestyrelsesmedlem Odense Live Fonden (de regionale spillesteder Posten og Dexter i Odense)

Tidligere stillinger:
2003-2013: Direktør Odense ZOO
1999-2003: Direktør Fjord- & Bæltcentret
1995-1999: Udviklingskonsulent Arbejdsmarkedets Feriefond
1992-1995: Direktør Landbrugets Udviklings- og Innovationscenter, Bornholm

Tidligere tillidshverv:
2011-2013: Bestyrelsesmedlem VisitDenmark
2009-2013: Vicechair European Zoo and Aquarium Association
2006-2012: Formand Danske Turistattraktioner
2007-2009: Bestyrelsesmedlem Dansk Erhverv
2005-2009: Næstformand HORESTA