Onsdag den 18. marts afholdte Fondenes Videnscenter sin årlige ordinære generalforsamling, hvor der bl.a. var valg til bestyrelsen.

Som følge af corona-situationen var medlemmerne blevet opfordret til at deltage ved fremsendelse af fuldmagt til dirigenten, hvorved mødet var beslutningsdygtigt. Mødet blev som følge heraf afviklet ved fysisk fremmøde alene ved dirigenten og formanden.

På mødet blev bestyrelsens beretning taget til efterretning, og foreningens årsregnskab blev godkendt.

Læs beretningen.

Valg til bestyrelsen

På den ordinære generalforsamling var der også valg til bestyrelsen. Ifølge foreningens vedtægter er halvdelen af bestyrelsens medlemmer på valg hvert andet år. De fire bestyrelsesmedlemmer på valg ønskede at genopstille, og der var ikke andre opstillede kandidater.

Følgende blev derfor genvalgt til bestyrelsen

  • Anne-Marie Skov, Tuborgfondet, Carlsbergfondet og Ny Carlsbergfondet
  • Lars Hansen, Villum Fonden
  • Henrik Tvarnø, A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond
  • Marianne Philip, Novo Nordisk Fonden

Henrik Lehmann Andersen (Nordea-fonden) blev desuden genvalgt som suppleant og Per Egebak Have (Bitten og Mads Clausens Fond) blev valgt til ny suppleant til bestyrelsen. Han erstatter dermed Steffen Nørgaard, Spar Nord Fonden, der har stillet sin plads til rådighed som følge af pensionering.

Bestyrelsens konstituering

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Lars Hansen som formand (genvalg) og Jesper Nygård, Realdania, som næstformand (genvalg). Den samlede bestyrelse ser herefter således ud:

Bestyrelsesmedlemmer:
Lars Hansen, Villum Fonden (formand)
Jesper Nygård, Realdania (næstformand)
Marianne Kofoed, Bevica Fonden
Marianne Philip, Novo Nordisk Fonden
Bo Rygaard, Dreyers Fond, KV Fonden og KFI Erhvervsdrivende Fond
Sten Scheibye, Industriens Fond og Knud Højgaards Fond
Anne-Marie Skov, Tuborgfondet, Carlsbergfondet og Ny Carlsbergfondet
Henrik Tvarnø, A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond

Suppleanter til bestyrelsen:
Henrik Lehmann Andersen, Nordea-fonden (genvalg)
Per Egebak Have, Bitten og Mads Clausens Fond (nyvalg)

Se medlemmer og suppleanter til bestyrelsen