BII Fonden, Jaschafonden og Aage V. Jensens Naturfond er optaget som medlemmer i Fondenes Videnscenter. Dermed tæller foreningen nu 50 filantropiske fonde og foreninger.

BII Fonden, Jascha Fonden og Aage V. Jensens Naturfond er alle tre optaget som medlemmer af Fondenes Videnscenter.

”Vi er rigtig glade for, at de tre fonde er blevet en del af Fondenes Videnscenter,” udtaler direktør Hanne Elisabeth Rasmussen. ”Vi glæder os til få dem ind i kredsen og få glæde af deres viden og erfaringer i vores netværk og samarbejde blandt fondene,” fortsætter hun.

Jascha Fonden støtter døve, handicappede børn og unge og disses pårørende, efterbehandling af psykisk syge, forskning i Parkinsons syge, sklerose, muskelsvind og støtte til patienter, der lider af disse sygdomme, og andre sociale og almennyttige formål.

Jascha Fonden uddelte i 2019 13,6 millioner kroner.

Sekretariatschef i Jascha Fonden Fie Schow-Poulsen udtaler: ”Vi ser frem til at deltage i de forskellige netværk – herunder at blive inspireret af andre fondes arbejde for at skabe en bæredygtig udvikling i samfundet. Derudover håber vi at kunne sparre, videndele og samarbejde om at skabe de bedste løsninger – hvor det giver mening ”.

Også COO for BioInnovation Institute Fonden, Thomas Hoffmann, glæder sig til at udveksle erfaringer med andre fonde: ” I BII Fonden er vi glade for at blive en del af Fondenes Videnscenter, og vi ser det som en oplagt mulighed for at blive en del af et netværk, hvor vi kan udveksle erfaringer og samtidig få brugbar viden fra andre dele af det stærke fondsnetværk, der findes i Danmark,” siger han.

BII Fonden er etableret af Novo Nordisk Fonden i november 2018 med formål om at hjælpe forskere og iværksættere til at udvikle og modne forskningsprojekter indtil det tidspunkt, hvor det er muligt at tiltrække finansiering på markedsmæssige vilkår.

Det tredje nye medlem af Fondenes Videnscenter er Aage V. Jensens Naturfond, der støtter naturens bevarelse og udvikling, samt de vilde dyrs beskyttelse i Danmark. Fonden uddelte i 2020 152,6 mio. kroner.

Direktør i Aage V. Jensens Naturfond Hanne Haack Larsen udtaler: ”Vi er glade for at være medlem i Fondenes Videnscenter og vi ser frem til samarbejde og vidensdeling med de øvrige fonde’.

Fondenes Videnscenter blev stiftet i 2017 af 34 filantropiske fonde og foreninger, der ønskede at formalisere deres samarbejde, samle fondsdanmark og øge samfundets viden om filantropiske fonde og foreningers arbejde og betydning for samfundet.

Fondenes Videnscenter har nu 50 medlemmer. Medlemmerne af Fondenes Videnscenter stod samlet set for næsten 80 % af de samlede fondsbevillinger i Danmark i 2020.