Møllerens Fond og Oak Foundation Denmark har meldt sig ind i Fondenes Videnscenter.

Fondenes Videnscenter arbejder for at øge vidensniveauet om almennyttige fonde og foreningers arbejde og for at styrke vidensdeling og samarbejde mellem medlemmerne.

Med de to nye fonde har Fondenes Videnscenter i alt 43 medlemmer. Medlemmerne af Fondenes Videnscenter stod samlet set for ca. 70 % af de samlede fondsbevillinger i Danmark i 2018.

Om Møllerens Fond

Møllerens Fond er en erhvervsdrivende fond grundlagt i 1970 af møller Frank Petersen med hjemsted i Odense. Fonden støtter bl.a. velgørende foreninger, herunder mellemfolkelige institutioner og kulturelle formål. Derudover har fonden til formål at støtte følgende: Unge under uddannelse inden for industri og handel, særligt inden for mølleribranchen; tidligere ansatte hos Munke Mølle A/S; nuværende eller tidligere ansatte hos Lactosan Sanovo Holding A/S eller dertil knyttede datterselskaber samt samfundsgavnlige formål.

I 2018 bevilgede fonden 840.000 kr. til almennyttige formål.
Læs mere på Møllerens Fonds hjemmeside.

Om Oak Foundation Denmark

Oak Foundation Denmark er en almen fond med hjemsted i København. Fonden er stiftet af den internationale Oak Foundation i 2002 på initiativ af Jette Parker, der sammen med Alan Parker er stifter af Oak Foundation og Oak Philanthropies Ltd. Oak Foundation Denmark støtter sociale projekter i Danmark og i Grønland og har de seneste ti år støttet flere end 300 sociale projekter.

I 2018 bevilgede fonden 35 mio. kr. til almennyttige formål.
Læs mere på Oak Foundation Denmarks hjemmeside.