Adm. direktør i Realdania Jesper Nygård blev ny formand for Fondenes Videnscenter, da foreningen i forbindelse med sin årlige ordinære generalforsamling, som blev afholdt tirsdag 29. marts, valgte ny bestyrelse. Samtidig måtte videnscenteret sige farvel til Lars Hansen, direktør i VILLUM FONDEN, der har været foreningens formand siden stiftelsen i 2017.

Det var første gang siden 2019, at generalforsamlingen kunne gennemføres med fysisk fremmøde og dirigenten, Søren Kaare-Andersen, direktør i Bikubenfonden, kunne med glæde konstatere, at generalforsamlingen var velbesøgt af videnscenterets medlemmer.

På mødet blev bestyrelsens beretning og foreningens årsregnskab fremlagt og godkendt af generalforsamlingen. Samtidig var det året, hvor Fondenes Videnscenter sagde farvel til bestyrelsesformand Lars Hansen, direktør i VILLUM FONDEN, der har været foreningens formand siden videnscenterets stiftelse i december 2017.

Valg til bestyrelsen
På den ordinære generalforsamling var der valg til bestyrelsen. Ifølge foreningens vedtægter er halvdelen af bestyrelsens medlemmer på valg hvert år, og i år var der således fire bestyrelsesmedlemmer på valg. Foreningens formand, Lars Hansen og Anne-Marie Skov, bestyrelsesforkvinde i Tuborgfondet, havde begge siddet i bestyrelsen siden foreningens stiftelse i december 2017 og kunne ikke genopstille til bestyrelsen.

Henrik Lehmann Andersen, adm. direktør i Nordea-fonden og Per Egebæk Have, adm. direktør i Bitten & Mads Clausens Fond genopstillede og blev genvalgt til bestyrelsen. Der var desuden opstillet to nye kandidater til bestyrelsen samt to nye suppleanter. De to nye kandidater, Christie Wiberg-Lyng, Fondsdirektør i Aage og Johanne Louis-Hansens Fond og Henriette Christiansen, direktør i Egmont Fonden, blev valgt ind i bestyrelsen. Det samme gjorde to nye suppleanter, Esther Nørregård-Nielsen, direktør i Oak Foundation og Christine Buhl Andersen, forkvinde i Ny Carlsbergfondet.

Bestyrelsens konstituering
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med den tidligere næstformand, Jesper Nygård som formand og Henrik Lehmann Andersen, som næstformand.

Jesper Nygård udtaler: ”Jeg takker for tilliden og glæder mig til at træde de store sko efter Lars Hansen. Han har gjort det fantastisk og dygtigt som formand i foreningen første fire år. Jeg er glad for, at vi har fået Christine Wiberg-Lyng og Henriette Christiansen med på holdet og ser frem til at fortsætte arbejder i bestyrelsen med deres bidrag.”

Den samlede bestyrelse ser nu således ud:

Bestyrelsesmedlemmer
Jesper Nygård, Realdania (formand)
Henrik Lehmann Andersen, Nordea-fonden (næstformand) (genvalg)
Bo Rygaard, Dreyers Fond, KV Fonden og KFI Erhvervsdrivende Fond
Christine Wiberg-Lyng, Aage og Johanne Louis-Hansens fond (nyvalg)
Frank Rechendorff Møller, Augustinus Fonden
Henriette Christiansen, Egmont Fonden (nyvalg)
Mads Lebech, A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond
Marianne Kofoed, Bevica Fonden
Per Egebæk Have, Bitten & Mads Clausens Fond (genvalg)

Suppleanter til bestyrelsen
Ane Hendriksen, VELUX FONDEN (genvalg)
Christine Buhl Andersen, Ny Carlsbergfondet (nyvalg)
Esther Nørregård-Nielsen, Oak Foundation Denmark (nyvalg)