Rambøll-fonden, KR Foundation og BRFfonden er blevet medlemmer af Fondenes Videnscenter.

Fondenes Videnscenter arbejder for at øge vidensniveauet om almennyttige fonde og foreningers arbejde og for at styrke vidensdeling og samarbejde mellem medlemmerne.

Fondenes Videnscenters direktør Hanne Elisabeth Rasmussen siger:

”Jeg vil gerne sige et stort velkommen til de tre nye medlemmer, og vi glæder os meget til samarbejdet. Vi ønsker at være en forening med en bred repræsentation af både store og små almennyttigt uddelende fonde og foreninger. Det giver os det bedst mulige grundlag for at løfte vores opgave – og for at kunne være den samlende forening for fonde i Danmark, som det er vores ambition at være.”

Med de tre nye har foreningen nu 41 medlemmer. Samlet stod Fondenes Videnscenters medlemmer for 75 % af de samlede almennyttige fondsbevillinger i 2017.

Om Rambøll Fonden
Rambøll Fonden er en erhvervsdrivende fond, der har til formål gennem aktiebesiddelse at være ejer eller medejer af Rambøll Gruppen A/S og derigennem fremme selskabets og hele koncernens beståen og økonomiske samt erhvervsmæssige udvikling.

Rambøll Fonden er stiftet i 1972 af stifterne af Rambøll, Børge Rambøll og Johan Hannemann. Fonden blev ændret i 1991 ved en fusion af Den selvejende institution R&H og BHR-Fonden og fik derefter navnet Rambøll, Hannemann & Højlund Fonden. Det nuværende navn fik fonden i 2004. Fonden har en grundkapital på 36 mio. kr. og uddelte i 2018 14 mio. kr.
Læs mere på www.rambollfonden.com

Om KR Foundation
KR Foundation er en dansk, almennyttig fond, stiftet i december 2014 af VILLUM FONDEN og efterkommere efter civilingeniør Villum Kann Rasmussen. KR Foundation støtter internationale projekter, der adresserer de grundlæggende årsager til klimaforandringerne. Fonden opererer primært inden for programområderne ”bæredygtig finansiering” og ”bæredygtig adfærd.”

KR Foundation er stiftet med en tidshorisont på 10 år. Den er etableret med en egenkapital på 10 mio. kr. og et årligt tilskud på 100 mio. kr. fra VILLUM FONDEN. I 2018 uddelte KR Foundation 95 mio. kr.
Læs mere på www.krfnd.org

Om BRFfonden
BRFfonden blev stiftet den 3. marts 1959 af Danmarks Nationalbank, Danske Bankers Fællesrepræsentation og Fællesorganisationen af almennyttige danske Boligselskaber. Den 1. december 1989 overgik fonden til at være en erhvervsdrivende fond.

BRFfonden vedtog i 2016 en strategi om etablering af kollegier til unge, der tager erhvervsuddannelser i tilknytning til byggeri. Det vil ske gennem en til formålet etableret fond, Fonden for Håndværkskollegier, som vil blive etableret og støttet af BRFfonden. Der er i 2018 etableret en uddelingsramme indtil videre på kr. 200 mio. til formålet.
Læs mere på brffonden.dk