Mød fondene på Folkemødet 2024 på Bornholm 13.-15. juni. Fondenes Videnscenter og flere af vores medlemmer vil være til stede i Allinge. Vi har gennemlæst programmet for dette års Folkemøde, og giver her et par forslag til begivenheder, du kan deltage i, hvis du ønsker at møde fondene. Du har også mulighed for at hente en samlet oversigt over vores medlemmers arrangementer på Folkemødet. Oversigten vil blive opdateret løbende. 

Programmet for Folkemødet byder som altid på en bred vifte af emner. Fondenes arrangementer er ingen undtagelse og favner igen i år bredt.

Erhvervsuddannelser

Tuborgfondet sætter i år spot på erhvervsuddannelser, og inviterer til Svendegilde, hvor unge der brænder for håndværk samles til debat. Her kan du møde elever og lærlinge, som fremviser deres talenter. I forlængelse heraf kan du få svar på spørgsmålet om, hvordan får vi mere lidenskab for håndværk og materialer på erhvervsuddannelserne i debatten ”Faglært forelskelse – kan vi sammen finde gnisten?”. Så er du interesseret i debatten om erhvervsuddannelser, så skal du blot møde op ved Carlsbergfamilien torsdag klokken 11:30.  

Omsorg og handicap

Bevica Fonden inviterer til debat om handicap og omsorg, når forfatter og debattør Emma Holten og handicapforsker Emil Falster besøger Politikens Scene torsdag d. 13. juni, til en samtale under overskriften ”Hvor er omsorgen?”. Med afsæt i feministisk økonomi, omsorgsteori og begrebet ”ableisme”, vil de to gæster debattere omsorgens muligheder og begrænsninger i det danske samfund. Derudover inviterer Bevica Fonden sammen med Landsbyggefonden til Universelt Design koncert med Carl Emil Petersen fredag klokken 18:00 ved Cirkuspladsen. Du kan her opleve det første forsøg på en universelt designet koncert på Folkemødet med fokus på, hvordan man laver en koncert, hvor så mange som muligt føler sig inviteret med til festen.  

På Grøn Scene sætter Aage V. Jensens Naturfond ligeledes fokus på inklusion og tilgængelighed, hvor du kan møde forperson for SUMH, Emilie Ghali, og Hanne Haack Larsen, direktør, Aage V. Jensen Naturfond. Her inviteres der til debat om, hvordan vi gør naturen og naturoplevelser mere tilgængelig for mennesker med funktionsnedsættelse, så naturen bliver for alle.  

Kunstig Intelligens  

Et andet tema der går igen hos flere af fondene på Folkemødet, er kunstig intelligens. Fredag klokken 12:15 afholder Novo Nordisk Fonden debat om udbredelsen af ChatGPT, og de muligheder der ligger i anvendelsen af kunstig intelligens. Så vil du blive klogere på kunstig intelligens og teknologiens begrænsninger og udfordringer, så er dette event relevant. 

Ønsker du derimod at blive klogere på, hvilken betydning AI har for vores arbejdsopgaver? Så afholder Velliv Foreningen en debat under titlen ”AI kommer! Hvad betyder det for vores psykiske arbejdsmiljø” i Trivselsteltet fredag d. 14. klokken 11:00. Debatten vil sætte fokus på arbejdsglæden, og hvilken betydning det har, når ens nærmeste kollega er en maskine, og hvilke potentielle konflikter eller udfordringer der ligger i den nye teknologi. Debatten modereres af vært på DR-podcasten Prompt Marcel Mirzaei-Fard.  

Også Industriens Fond udforsker, hvordan unødige barrierer for virksomheder kan undgås i reguleringen af AI. Du kan deltage i debatten 13. juni klokken 18:15 ved Teknologisk Institut, hvor Thomas Hofman-Bang der er direktør for Industriens Fond vil kaste lys over AI som ny superkraft i dansk produktion. 

Fondenes fremtidige rolle

Novo Nordisk Fonden vil på dette års Folkemøde kaste lys over private fondes indflydelse, rolle og ansvar i det moderne Danmark under overskriften ”Fondenes ansvar og indflydelse i det moderne samfund”. Her kan du møde formanden forKomitéen for God Fondsledelse, Marianne Philip, der  

sammen med repræsentanter fra Folketinget, en magtforsker og fondene deler deres perspektiver på, hvordan fondene bør bidrage til samfundets udvikling. Deltag i eventet og bliv en del af samtalen om fondenes fremtidige rolle fredag d. 14. juni klokken 13:15 ved Haveteatret.  

Tryghedsgruppen vil ligeledes sætte fokus på fondene med debatten ”Money talks: Er fondene blevet for magtfulde?”. Debatten vil belyse fordele og ulemper ved fondenes stigende samfundsengagement og rette blikket mod en fremtid, hvor de er medspillere i at løse store samfundsudfordringer i samarbejde med politikere, foreninger, virksomheder og borgere. Deltag i debatten om fondene torsdag d. 13. juni klokken 15:00 ved Operate.

Fondenes Videncenter vil på Folkemødet inviterer til debat om regeringens ambition om at være en attraktiv samarbejdspartner for fondene. Det sker under overskriften “Samarbejde mellem fonde og Folketing – nøglen til værdi”, hvor bl.a. folketingsmedlem, Mogens Jensen, og bestyrelsesperson for Carlsbergfondet, Majken Shultz, vil deltage.

Se hvor og hvornår du kan møde vores medlemmer her: Fondenes Folkemødeaktiviteter 2024

Du kan også se det fulde program for Folkemødet her: Program for Folkemødet 2024