Det danske fondslandskab er præget af stor diversitet i fondenes tilgange til filantropi og der benyttes en række forskellige metoder og værktøjer i det filantropiske arbejde.

Med en ambition om at bidrage til fælles læring og dialog om filantropiske tilgange, og opsamle viden om emnet søsætter Fondenes Videnscenter projektet ”Filantropiske tilgange på dagsordenen”.

Forløbet skal skabe et fælles og fortroligt læringsrum, hvor medlemmer af Fondenes Videnscenter bliver inspireret, har dialog med fondskollegaer og får viden om filantropisk praksis.

Tre workshops
Forløbet skydes i gang 23. marts, når den første af tre workshops afvikles. Her er fokus på, hvordan fondene arbejder som filantropiske aktører; på fondenes forskellige filantropiske tilgange og hvad de betyder for fondenes virke. Herefter følger endnu to workshops, den 21. april og den 11. maj, hvor vi dykker længere ned i den filantropiske værktøjskasse og ser på, hvordan fondenes overordnede valg implementeres så de kan understøtter realiseringen af fondenes formål.

Programmet for de tre workshops er bygget op om aktiv fælles læring og dialog og byder på inspiration både fra udenlandske og danske fonde. Formålet er at give deltagerne ny viden om filantropiske metoder, tilgange og strategiarbejde. Samtidig skal deltagerne være med til at afklare og præcisere de mange begreber i den filantropiske praksis.

Et forløb i flere spor
Sideløbende med de tre workshops afvikles undervejs en webinar-række og til slut samles erfaringer og viden fra forløbet i en publikation som udkommer i foråret 2022.

Læs mere om webinarrækken og tilmeld dig her.