Viden

Vidensnotat om Fondsmoms

Den kommunale og regionale refusionsordning indeholder en tilbagebetalingsregel, der af fonde og kommuner ofte omtales som "fondsmoms". Ordningen er kompleks og giver nogle gange udfordringer for både bevillingsgivere og -modtagere.

I dette notat beskriver vi regelgrundlaget for refusionsordningen samt hvad fonde og ansøgere skal være opmærksomme på i forbindelse med ordningen.

Notatet indeholder desuden tabeller, der viser hvilke konsekvenser fondsmoms og refusion af købsmoms har for købekraften af fondens bevilling, samt et ’afklaringstræ’, som fondene kan bruge, når de skal orientere sig i, hvilke projekter, der falder ind under ordningen.

Den kommunale og regionale momsrefusionsordning er relevant, når fonde giver bevillinger til kommuner og regioner. Det vil også sige bevillinger til organisationer og institutioner, der hører under kommuner og regioner (f.eks. museer, spillesteder, børnehaver, biblioteker m.v.).

Kilder

Notatet er baseret på følgende kilder: