Denne analyse er baseret på Fondenes Videnscenters oversigt over de 100 mest bevilgende fonde og foreninger i Danmark i 2022. Analysen har til formål at give et samlet indblik i de fonde og foreninger, der er på listen, og ser bl.a. på spændet i bevillingsbeløb, og hvordan de enkelte typer af fonde optræder på listen.

I 2022 bevilgede de 100 mest bevilgende fonde og foreninger i Danmark ca. 24,2 mia. kr., hvilket er 500 mio. mere end i 2021. Sammenlignet med 2019 blev der bevilget ca. 7,6 mia. kr. mere i 2022, hvoraf en stor del af stigningen fandt sted fra 2020 til 2021, hvor det samlede bevillingsbeløb steg med knap 6,9 mia. kr.

Listen over de 100 mest bevilgende fonde indeholder store forskelle på bevillingsniveauet. Fem fonde har i 2022 hver især bevilget et beløb på over 1 mia. kr., hvoraf den mest bevilgende af fondene gav knap 7,5 mia. kr., mens nr. 100 på listen bevilgede ca. 8,6 mio. kr. Samlet set stod de 10 mest bevilgende fonde for 72 % (ca. 17,3 mia. kr.) af det samlede bevillingsbeløb fra de 100 mest bevilgende fonde i 2022. I 2021 var dette tal 75 %. Der desuden 15 nye fonde på årets liste, der ikke var blandt de 100 mest bevilgende fonde sidste år.

Der er en klar overvægt af erhvervsdrivende fonde blandt de 100 mest bevilgende fonde og foreninger i Danmark. 74 ud af de 100 mest bevilgende fonde og foreninger i 2022 var erhvervsdrivende fonde, mens 20 var almene fonde, og 6 var foreninger.

Tabellen er udarbejdet på baggrund af regnskaber indhentet fra 280 fonde og filantropiske foreninger. Læs mere om udvælgelsen i metodepapiret.

Du finder tabellen herunder.