Processtærk projektchef med solide kompetencer inden for transformation og arkitektur søges til Realdania Filantropi.

Realdania er en filantropisk forening, der arbejder for at skabe livskvalitet gennem det byggede miljø – i hele Danmark. Hvert år støtter vi flere hundrede projekter. Transformationer og byggerier som Maltfabrikken i Ebeltoft og Solnedgangspladen i Gl. Skagen. Og videns- og formidlingsprojekter, som forskning i kulturmiljøer, udstillinger og bøger.

Jobbet som projektchef

Som vores nye kollega i Realdania Filantropi bliver du en vigtig del af dette arbejde og får mulighed for at sætte dine stærke faglige kompetencer inden for udviklingen af det byggede miljø i spil.

Du vil blive en del af fagteamet ‘Bygningskultur og udvikling af steder’, og som projektchef vil du sammen med resten af teamet få ansvar for en bred portefølje af projekter og opgaver med fokus på de filantropiske mål: At fremme en levende bygningskultur og fremme stedbundne potentialer over hele landet.

Opgaverne vil blandt andet være:

 • At bidrage til at udvikle og gennemføre bygge-, transformations- og restaureringsprojekter i samarbejde med bl.a. kommuner, kulturinstitutioner, foreninger, fonde og rådgivere. Din rolle vil være at støtte projektejerne i at udvikle bæredygtige, nytænkende projekter med høj arkitektonisk kvalitet, bl.a. gennem sparring om organisering, finansiering og forretningsplaner, udbud m.v.
 • At have ansvar for en portefølje af projekter, der modtager støtte fra Realdania – fra dialog og faglig sparring med ansøger til indstilling til bevilling og støtte til projektejere under gennemførelsen af projektet, så den høje kvalitet sikres.
 • At medvirke til at udvikle og implementere nye initiativer og kampagner på tværs af teams og sikre, at vores indsatser er relevante og dagsordensættende.
 • At følge med i udviklingen inden for fagområdet, være opmærksom på politikker, tendenser og dagsordener, der påvirker arbejdet og aktivt søge og dele viden på tværs af teams, afdelinger og datterselskaber
 • At være en vidende og imødekommende repræsentant for Realdania i samarbejde med eksterne og interne partnere samt løbende opbygge og vedligeholde relevante faglige netværk og samarbejdsrelationer.

Der må forventes nogen rejseaktivitet, primært i Danmark, svarende til 3-5 dage om måneden.

Din profil

Vi forestiller os, at du har en uddannelsesmæssig baggrund som arkitekt eller lignende og solid erfaring (8 -10 år) gerne fra flere typer af organisationer. Det kunne være fra en tegnestue, rådgivervirksomhed, bygherreorganisation, kommune, statslig organisation eller lignende.

Faglige kompetencer:

 • Er stærk i projekt- og porteføljeledelse og har dokumenteret erfaring med at sikre fremdrift, resultater og god stemning i projekter med mange interessenter internt og eksternt.
 • Har solid erfaring med at lede og indgå i komplekse samarbejder inden for det byggede miljø – f.eks. fra en bygherreorganisation, som bygherrerådgiver, som projekteringsleder, eller lignende.
 • Har dyb viden om byggeriets faser, økonomi, processer, klimaaftryk- og ressourceforbrug, og aftaleforhold, borger- og brugerinddragelse m.v. samt en stærk interesse for og viden om det byggede miljø, især arkitektur, transformation og kulturarv.
 • Er hurtig til at sætte dig ind i nye problem- og fagfelter, er analytisk stærk og evner at fastholde det store billede og prioritere.
 • Er dygtig til at formidle skriftligt og mundtligt til mange forskellige aktører – hvad enten du skriver indstillinger til bestyrelsen, deltager i en styregruppe, taler med pressen eller holder foredrag på en konference.

Personlige kompetencer:

 • Du er en holdspiller. Samarbejde og videndeling er en central del af vores filantropiske arbejdsform. Derfor lægger vi vægt på, at du er god til at opbygge relationer, har et levende netværk og et skarpt blik for roller og kompetencer.
 • Vi søger en kollega, som er initiativrig og arbejder selvstændigt med sans for både de strategiske og operationelle aspekter af en opgave og med fokus på at levere resultater effektivt – og med ”gehør” og forståelse for arbejdsgange, kompetencer og processer, både internt og eksternt
 • Du har naturlig gennemslagskraft og en faglig og diplomatisk fremtræden i dialog- og mødesammenhænge med gode evner til at lytte og samarbejde med meget forskellige aktører.
 • Er fagligt nysgerrig og idérig.
 • Behersker engelsk i skrift og tale.

Vi tilbyder et spændende job, hvor du har stor indflydelse på dit arbejde, kan sætte din faglige viden i spil, og samarbejde med mange engagerede aktører. Du bliver en del af Realdania Filantropi, hvor der er 26 kolleger, som arbejder i et uformelt miljø med fokus på tværfaglighed, høj kvalitet og udvikling. Herudover får du et tæt samarbejde med en lang række dygtige og dedikerede kollegaer på tværs af hele den filantropiske forening Realdania.

Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte konsulent Christian Bonde, KAR+CO på telefon 40 27 59 00.

Vi skal have din ansøgning senest den 21. maj 2024 – men gerne tidligere.

Søg stillingen her.