Herunder er en oversigt over fondenes bevillinger og indsatser til Ukraine. Oversigten er lavet på baggrund af en gennemgang af de 100 største fondes hjemmesider, og en rundspørge sendt til medlemmer af Fondenes Videnscenter. Listen er sidst opdateret 20.02.2023.

Velliv Foreningen: https://www.vellivforeningen.dk/for-ansoegere/projekter/mental-sundhedsindsats-overfor-de-ukrainske-fordrevne/

Velliv Foreningen: https://www.vellivforeningen.dk/for-ansoegere/projekter/integration-af-flygtninge-fra-ukraine-paa-danske-arbejdspladser-foranalyse/

Færchfonden: https://faerchfonden.dk/fra-vinterkulde-i-ukraine-til-ekstrem-toerke-i-etiopien/

Elsass Fonden: https://www.elsassfonden.dk/nyheder/legater/stotte-til-ukrainsk-rehabilitering/

Dreyers Fond: https://dreyersfond.dk/okay-portfolio/boernetelefonen-paa-ukrainsk/

Bevica Fonden:  Flygtninge med handicap – Bevica

Lauritzen Fonden: https://lauritzenfonden.com/uddelinger/ukrainske-spejderes-deltagelse-i-spejdernes-lejr-2022/

Lauritzen Fonden: https://lauritzenfonden.com/uddelinger/danish-support-group-ukraine-stoette-til-humanitaere-projekter-i-ukraine/

Industriens Fond: Business Partner Program | Industriens Fond | Viden former fremtiden

Poul Due Jensens Fond: https://www.pdjf.dk/nyhed/2-2-millioner-i-community-engagement-grants-paa-vej-ud-i-verden/

VILLUM FONDEN: https://veluxfoundations.dk/da/nyt-dansk-initiativ-skal-hjaelpe-ukrainske-forskere

Carlsbergfondet: https://www.carlsbergfondet.dk/da/Nyheder/Nyt-fra-fondet/Nyheder/Carlsbergfondet-giver-5-millioner-kroner-til-stipendieprogram-for-ukrainske-forskere

Novo Nordisk Fonden: https://novonordiskfonden.dk/nyheder/novo-nordisk-fonden-stoetter-stipendieprogrammer-til-ukrainske-forskere/

TrygFonden: https://www.tryghed.dk/viden/nyheder/2022/danskerne-har-ikke-glemt-ukraine

TrygFonden: https://www.tryghed.dk/viden/nyheder/2022/tf-uddeler-20-mio-kr-til-en-tryg-hverdag-for-ukrainske-flygtninge-i-danmark

Poul Due Jensens Fond: https://www.pdjf.dk/nyhed/saadan-hjaelper-laeger-uden-graenser-i-ukraine/

Egmont Fonden: https://www.pdjf.dk/nyhed/saadan-hjaelper-laeger-uden-graenser-i-ukraine/

PDJF, Lego Fonden, Novo Nordisk Fonden:  https://www.danskindustri.dk/di-business/arkiv/nyheder/2022/4/danske-entreprenormaskiner-pa-vej-mod-krigshargede-byer-i-ukraine/

VILLUM FONDEN:  https://veluxfoundations.dk/da/content/villum-fonden-giver-25-mio-til-ukraine

Novo Nordisk Fonden: https://novonordiskfonden.dk/da/nyheder/offentligt-privat-partnerskab-sender-entreprenoermaskiner-til-at-hjaelpe-med-oprydning-og-genopbygning-i-ukraine/

Egmont Fonden: https://www.egmontfonden.dk/egmont-fonden-stotter-guide-til-ukrainske-foraeldre-og-deres-born

Det Obelske Familiefond: https://obel.com/nyheder/tre-saerbevillinger-til-indsatser-for-ukrainske-flygtninge-i-danmark/

VELUX FONDEN:  https://veluxfoundations.dk/da/content/bevillinger-til-ukraine

15. Juni Fonden: https://www.15junifonden.dk/5-mio-kr-til-roede-kors-og-red-barnet/

Augustinus Fonden: https://augustinusfonden.dk/projekter/hjaelp-til-ukraine-2/

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond: https://louis-hansenfonden.dk/projekter/red-barnet-roede-kors-og-unicef/

Velliv Foreningen: https://www.vellivforeningen.dk/nyheder/stoette-til-flygtninge-fra-ukraine/

TrygFonden: https://www.tryghed.dk/viden/nyheder/2022/tf-afsaetter-20-mio-kr-til-hjaelp-til-ukrainske-flygtninge-i-dk

Poul Due Jensens Fond: https://www.pdjf.dk/nyhed/20-millioner-til-at-hjaelpe-flygtninge/

Egmont Fonden: https://www.egmontfonden.dk/egmont-fonden-bevilger-30-mio-kroner-til-flygtninge-i-skandinavien

Bitten & Mads Clausens Fond: https://www.bmcfond.dk/nyheder/stotte-til-ukrainske-born-og-familier/

ELLAB Fonden: https://ellabfonden.dk/nyheder/nyheder-2022-ellab-fonden-har-stoettet-landsindsamlingen.aspx

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond: https://www.apmollerfonde.dk/nyheder/humanitaere-indsatser-i-ukraine/

Carlsbergfondet: https://www.carlsbergfondet.dk/da/Nyheder/Nyt-fra-fondet/Nyheder/75-mio-kr-til-den-humanitaere-indsats-i-Ukraine

Det Obelske Familiefond: https://obel.com/nyheder/saerbevilling-til-noedhjaelpsarbejde-i-ukraine/

Elsass Fonden: https://elsassfonden.dk/nyheder/samarbejde/klar-til-at-huse-ukrainske-flygtninge/

Hempel Fonden: https://www.hempelfonden.dk/da/hvem-vi-er/nyheder-og-presse/en-million-eur-til-noedhjaelp-i-ukraine/

LEGO FONDEN: https://learningthroughplay.com/how-we-play/ukraine/

Lundbeckfonden: https://lundbeckfonden.com/nyheder/10-millioner-til-noedhjaelpsindsatsen-ukraine

Novo Nordisk Fonden: https://novonordiskfonden.dk/da/nyheder/novo-nordisk-fonden-og-novo-nordisk-a-s-stoetter-whos-sundhedskriserespons-i-ukraine-og-nabolande/

Novo Nordisk Fonden: https://novonordiskfonden.dk/da/nyheder/bevilling-paa-50-mio-kr-skal-styrke-noedhjaelpsindsatsen-til-konflikten-i-ukraine/

Novo Nordisk Fonden: https://novonordiskfonden.dk/da/nyheder/novo-nordisk-fonden-bevilger-5-mio-kr-til-unhcrs-noedhjaelpsindsats-i-ukraine/

Oak Foundation Denmark: https://oakfnd.org/emergency-grant-making-for-ukraine-oak-foundation-has-approved-usd-10-75-million/

Ole Kirks Fond: https://www.olekirksfond.dk/nyheder/nodhjaelp-til-ukraine/

Rambøll Fonden: https://rambollfonden.com/news/foundation-donation-to-unhcr-in-ukraine

Realdania: https://realdania.dk/nyheder/2022/03/100-mio-kr-til-at-hjaelpe-ofrene-for-krigen-i-ukraine

TrygFonden: https://www.tryghed.dk/viden/nyheder/2022/10-6-mio-kr-er-paa-vej-fra-tryg-familien

Tuborgfondet: https://www.tuborgfondet.dk/75-mio-kr-til-den-humanitaere-indsats-i-ukraine/

Mary Fonden: https://www.maryfonden.dk/mary-fonden-stoetter-hjaelp-til-ukrainske-boern/

LB Foreningen f.m.b.a.:  https://www.lbforeningen.dk/om-lb-foreningen/nyheder/ukraine-donation

Aarhus Universitets Forskningsfond: https://aias.au.dk/events/show/artikel/aarhus-university-ukrainian-research-fellowships-at-aias

Arbejdsmarkedets Feriefond: Særlig bevilling på 5 mio. kr. til ferie og udflugter for ukrainske flygtninge kan ansøges af civilsamfundsorganisationer og boligsociale foreninger.

Dreyers Fond: 1.000.000 kroner til Red Barnets indsats i Ukraine.

Færchfonden: 1.000.000 kr. til UNICEF.

Færchfonden: 1.000.000 kr. til Røde Kors.

Færchfonden: 1.000.000 kr. til Dansk Flygtningehjælp.

Færchfonden: 1.000.000 kr. til Folkekirkens Nødhjælp.

Færchfonden: 1.000.000 kr. til Læger uden Grænser.

Nordeafonden: 5 mio. kr. til Dansk Røde Kors nødhjælp i Ukraine.