Bestyrelsesmedlem

Henriette Christiansen

(f. 1973)
Credit:
Bestyrelsesmedlem

Henriette Christiansen (f. 1973)

Valgt på generalforsamlingen 2022.

STILLING
Administrerende direktør, 15. Juni Fonden
NUVÆRENDE TILLIDSHVERV
  • Bestyrelsesforkvinde i Lær for Livet
  • Medlem af bestyrelsen for Ebbefos Fonden
  • Medlem af komitéen for god ledelse i den frivillige sociale sektor
  • Medlem af det rådgivende udvalg for Den Sociale Investeringsfond
  • Medlem af Landsbyggefondens review board for boligsociale indsatser
SÆRLIGE KOMPETENCER
  • Ca. 15 års ledelseserfaring fra centraladministrationen og fondsverdenen
  • Ca. 10 års erfaring med bestyrelsesarbejde i hhv. offentlige institutioner og selvejende organisationer
  • Erfaring med socialt iværksætteri og innovation i form af etablering af nye organisationer, alliancer, netværk og partnerskaber
  • Rådgivning af regering og Folketinget gn. deltagelse i råd og paneler på socialområdet og kulturområdet