I samarbejde med Frivilligrådet afholder Fondenes Videnscenter et webinar om Anbefalingerne til god ledelse i den frivillige sociale sektor – en sektor, mange fonde arbejder tæt sammen med.

Frivilligrådet har stået i spidsen for Good Governance-projektet og udarbejdelsen af Anbefalinger for god ledelse i den frivillige sociale sektor. Projektet er sat i gang af Folketinget og anbefalingerne skal ses som et redskab, der kan understøtte ode frivillige organisationers arbejde med tillid og gennemsigtighed.

Frivilligrådet fik, som en del af Folketingets vedtagelse af finansloven i 2018, til opgave at udarbejde Anbefalinger for god ledelse i den frivillige sociale sektor, som skal understøtte gennemsigtighed og god ledelse i frivillige sociale organisationer. Frivilligrådet udpegede i den forbindelse Komitéen for god ledelse i den frivillige sociale sektor, der var sammensat af repræsentanter fra den frivillige sociale sektor samt personer med kendskab til fonde, jura, revision og organisationsledelse.

Komitéen har stået i spidsen for at udarbejde anbefalingerne i dialog med den frivillige sociale sektor selv. Anbefalinger for god ledelse i den frivillige sociale sektor blev lanceret 4. februar 2021, og siden da har Frivilligrådet arbejdet på at udbrede og understøtte implementeringen af anbefalingerne i den frivillige sociale sektor.

Til webinaret vil formand i Frivilligrådet Anna Bjerre fortælle om arbejdet med at Good Governance-projektet. Direktør i Egmontfonden Henriette Christiansen, der er en del af Komitéen for god ledelse i den frivillige sociale sektor, og Vibeke Lybecker fra VELUX FONDEN fortæller om, hvordan de bruger anbefalingerne i arbejdet med bevillinger og bevillingsmodtagere.