Netværket Skoleforum mødes 6. oktober 2023 hos VELUX Fondene.

Netværket er for medlemmer af Fondenes Videnscenter, som uddeler midler til uddannelsesformål.

Dagsorden for mødes sendes til deltagerne.