Fondenes Videnscenter og Danmarks Statistik inviteret til et seminar om ændringerne til fondsstatistikken, hvor det nye spørgeskema vil blive præsenteret, og der vil være mulighed for vejledning og spørgsmål.

Danmarks Statistik har i løbet af efteråret 2019 gennemført en kvalitetssikring af det spørgeskema, der indtil nu har været gældende for indberetning til fondsstatistikken. I det arbejde er en række fonde, Fondenes Videnscenter og de involverede ministerier blevet inddraget, og Danmarks Statistik har på den baggrund foretaget en række ændringer af spørgeskemaet.

Det nye spørgeskema er taget i brug til dataindsamling i 2020 for året 2019.

Seminaret er henvendt til fonde og fondslignende foreninger.