Den ordinære generalforsamling afvikles den 18. marts.

Som følge af corona-situationen vil mødet blive afviklet anderledes, end det plejer. Fondenes Videnscenters medlemmer orienteres  nærmere på mail.