Den 22. juni er der møde i fondenes netværk for kommunikationschefer

Mødet afvikles via Microsoft Teams og dagsordenen sendes til medlemmerne af netværket på mail.

Mødet er kun for medlemmer af netværket.