Vær med, når professor Steen Thomsen fra Center for Corporate Governance på CBS fortæller nyt fra forskningsverdenen.

Høre mere om:

– igangværende forskningsprojekter og foreløbige resultater

– erhvervsfonde i udlandet

– fondsejerskab, bæredygtighed og finansiel performance

– fonde og ulighed

– fondene under Coronakrisen

– bæredygtig selskabsledelse