Social ulighed i sundhed

Hvad kan vi som fonde gøre for at styrke en større sammenhæng mellem social- og sundhedsområdet? Det er det overordnede spørgsmål vi stiller, når vi den 11. maj holder møde i Sundhedsnetværket.

Vi har inviteret to fonde til at give os et lille indblik i deres strategiske arbejde med området, og lægger op til en drøftelse af ambitioner og erfaringer med projekter, hvor sociale og sundhedsfremmende indsatser samtænkes.

Line Rasmussen, der er ansvarlig for det sociale område i Ole Kirks Fond, fortæller om Ole Kirks Fonds uddelingsstrategiske fokus på socialområdet og snitfladen til sundhedsområdet, med konkrete projekter som eksempler og med bud på, hvad vi som fonde kan gøre for at styrke en større sammenhæng mellem social- og sundhedsområdet. Line Rasmussen suppleres af Lars Hyldgaard Olesen, projektchef i Ole Kirks Fond og projektchef for arbejdet med realiseringen af Mary Elizabeths Hospital, BørneHospitalet på Riget.

Maja Lund, der er Project Manager i Novo Nordisk Fonden, Social & Humanitarian, og bl.a. har ansvar for udvikling, monitorering og evaluering af fondens sociale bevillinger i forhold til social ulighed i sundhed og målgrupper i sårbare positioner, fortæller om fondens uddelingsstrategi og implementeringsplan på området, og deler erfaringer om, hvordan vi som fonde kan være katalysator for tværsektorielt samarbejde i snitfladen mellem det sociale område og sundhedsområdet.

Undervejs vil der være plads til plenumdrøftelser og vi slutter af med lidt snacks og uformelt netværk.

Netværket er åbent for medlemmer af Fondenes Videnscenter.