Hvad sker der, når bevillingen rinder ud?

Danske fonde arbejder strategisk med en lang række projekter på sundhedsområdet. Men hvad sker der, når bevillingen rinder ud? Hvad kan fondene gøre for at understøtte varige projekter?

Sundhedsnetværket har inviteret Anne Mette Skovgaard til at fortælle om hendes arbejde med interventionsprojekter, der understøtter implementering og forankring. Anne Mette deltager d. 20. januar med oplægget:

Hvilke parametre fremmer implementering og bæredygtig forankring af sundhedsfremmende og forebyggende projekter på børneområdet?

Erfaringer fra klinisk praksis og public health forskning v. Anne Mette Skovgaard.
Speciallæge, dr. med., PI og forskningsleder for CCC2000, PUF-projekterne og Infant Health Study.
Professor i børns mentale helbred og psykopatologi, Statens Institut for Folkesundhed, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet.

Netværket er åbent for medlemmer af Fondenes Videnscenter.