Flere medlemsfonde i Fondenes Videnscenter har taget initiativ til at etablere et fondsnetværk om sundhed. I netværket deler medlemmerne viden, giver gensidig faglig sparring og inspiration og har dialog om samarbejdsmuligheder til at udvikle fondenes arbejde. Netværket vil have primært fokus på sundhedsområdet og relevante temaer inden for sundhedsfremme og forebyggelse, herunder trivsel.

Netværket er åbent for medlemmer af Fondenes Videnscenter.

Temaet for netværksmødet er samarbejdet på tværs af det offentlige og civilsamfundet om sundhedsfremme, og hvilke erfaringer særligt kommuner og civilsamfundsorganisationer har gjort sig i forbindelse med værdiskabende partnerskaber/samarbejder.

Programmet indeholder to eksterne oplæg, videndeling med andre fonde og ikke mindst mulighed for at netværke med fondskollegaer.

Den ene oplægsholder er sundheds- og kulturdirektør i Vejle Kommune samt bestyrelsesmedlem af Børne- og Kulturchefforeningen, Sofie Plenge.

Den anden oplægsholder er direktør i Mødrehjælpen, Ninna Thomsen.

Dagsorden:

  1. 13.00: Velkomst
  2. Bordrunde – medlem til medlem
  3. Oplæg v/ Sofie Plenge
  4. Pause
  5. Oplæg v/ Ninna Thomsen
  6. Gruppedrøftelser i breakout rooms
  7. Opsamling i plenum
  8. Afrunding
  9. 15.45-16.00: Netværk og julehygge
  10. 16.00-16.30: Dem, der har lyst og mulighed for det, er velkomne til at blive til kl. 16:30 til det uformelle netværk.