Nyt Verdensmålsnetværk

Verdensmålene fylder nu fem år, og det næste årti omtales som The Decade of Action, hvor der for alvor skal rykkes fra skåltaler til handling. Flere fonde er allerede engageret i Verdensmålene, og blandt medlemmerne er der udtrykt interesse for at etablere et Verdensmålsnetværk, hvor der kan deles viden og erfaringer om fondenes arbejde med verdensmålene.

Der inviteres derfor til møde om etablering af nyt Verdensmålsnetværk. Mødet afholdes virtuelt på teams, og er åbent for Videnscentrets medlemmer og andre uddelende fonde.

Dagsorden

  1. Velkomst og kort baggrund for mødet v. Fondenes Videnscenter
    • Oplæg om VELUX Fondens arbejde med Verdensmålene ved VELUX Fonden
    • Oplæg om Industriens Fonds arbejde med Verdensmålene
    • Spørgsmål og kommentarer til oplægsholderne
  2. Bordrunde: Deltagerne fortæller kort om deres arbejde med verdensmålene samt ønsker til udbytte af Verdensmålsnetværket
  3. Opsamling på bordrunde
  4. Eventuelt og næste møde