D. 6 maj afholdes møde i fondenes netværk for verdensmål og bæredygtighed. AFLYST

Mødet er desværre aflyst pga. manglende tilslutning. 

Vi glæder os til at se jer i Holstebro 6. maj til en hel dag under overskriften ”Fire typer af bæredygtighed og socialt entreprænørskab”

Til dette møde vil vi sætte fokus på nogle af de dilemmaer, fondene og vores samarbejdspartnere møder i arbejdet med at omsætte ambitionerne for bæredygtighed og/eller verdensmål i praksis? Der er til dette møde taget udgangspunkt i fire dimensioner af bæredygtighed:

  • den økonomiske
  • den organisatoriske
  • den sociale
  • den miljø- og klimamæssige

Ofte går de to eller flere af de ovennævnte dimensioner af bæredygtighed smukt hånd i hånd, men lige så ofte kan høje ambitioner indenfor én af de fire dimensioner ’spænde ben’ for en eller flere af de andre dimensioner af bæredygtighed.

Over middag vil der blive sat fokus på, hvordan man kan arbejde med iværksætteri på bæredygtig vis. Her vil vi høre fra en virksomhed, en organisation og ikke mindst en investeringsfond, der på hver deres måde bidrager til socialt entreprænørskab.