Den 24. november afholdes møde i fondenes netværk for kommunikationschefer

Dagsordenen sendes til medlemmerne af netværket på mail.

Mødet er kun for medlemmer af netværket.