Den 10. februar er der møde i netværket for administrationschefer