Medlemsfonde som arbejder med implementering af rapportering for deres virksomheder jf. CSRD har dannet en arbejdsgruppe, hvor de udveksler erfaring.

Næste møde i arbejdsgruppen er 17. maj kl. 10-12 hos Fondenes Videnscenter.

Program for mødet sendes til deltagerne på mail.

Mødet er åbent for medlemmer af Fondenes Videnscenter.