Den 29. november 2023 inviterer fondene igen til konference, når der afholdes Fondsforum 2023 i København.

Tilmeldingen til Fondsforum 2023 er åben. Fondsforum er Fondenes Videnscenters store årlige konference, der samler dansk fondsfilantropis hovedaktører til dialog. I år har vi fokus på fondsfilantropiens bæredygtige omstilling i en tid hvor samfundets forventninger til bæredygtighed udvides.

Konferencen er åben for alle med interesse i danske fonde og filantropiske foreninger og deres virke. Dog er antallet af fysiske pladser til konferencen begrænsede, til gengæld er der ubegrænsede digitale pladser.

Fondsforum 2023 er Fondenes Videnscenters årlige arrangement, der består af en åben formiddagskonference og et eftermiddagsprogram for uddelende fonde. Hvis du er tilknyttet en uddelende fond eller filantropisk forening og gerne vil deltage i eftermiddagens program, kan du kontakte os på info@fondenesvidenscenter.dk.