Fondenes Dag holdes i år fredag den 1. oktober 2021, kl. 09.00-12.30 i Industriens Hus i et samarbejde mellem DI, Komitéen for god Fondsledelse, CBS, Københavns Universitet, Bestyrelsesforeningen og Fondenes Videnscenter. Det er muligt at deltage fysisk eller virtuelt.

I år sætter Fondenes Dag fokus på fondes rammevilkår i forandring. Vi retter bl.a. opmærksomheden mod en række mulige regelændringer, som er i gang både i Danmark og i EU, og debatterer deres betydning for fondene.

Vi sætter også fokus på de konkrete erfaringer med fonde som ramme for purpose-drevne virksomheder, og på fondenes kontinuerlige arbejde med governance og formål under stadig skiftende rammevilkår og udviklingen i det omgivende samfund.

Igen i år er det lykkedes at tiltrække en række fremtrædende oplægsholdere og paneldeltagere fra ind- og udland. Du kan bl.a. møde Senior VP Gabriele Jenke og Legal Counsel Michael Redbrake fra Robert Bosch Stiftung, Armin Steurnagel fra Purpose Foundation, professor Steen Thomsen fra CBS og CEO Thomas Hofman Bang fra Industriens fond.

Se hele programmet og tilmeld dig her.