Flere medlemsfonde i Fondenes Videnscenter har taget initiativ til at etablere et fondsnetværk om sundhed. Formålet med netværket er at medlemmerne deler viden, giver gensidig faglig sparring og inspiration og har dialog om samarbejdsmuligheder til at udvikle fondenes arbejde. Netværket vil have primært fokus på sundhedsområdet og relevante temaer inden for sundhedsfremme og forebyggelse, herunder trivsel.

Netværket er åbent for medlemmer af Fondenes Videnscenter.

 

Dagsorden

  1. Velkomst og introduktion til dagens møde ved værter Christine Paludan-Müller, Nordea-fonden og Laura Kristine Bjerre Munch, Realdania.
  2. Dagens tema: ”Mental sundhed og trivsel blandt unge” med fokus på at præsentere det aktuelle og generelle billede af den mentale sundhed og trivsel blandt børn og unge. Der er eksterne oplæg fra Pia Jeppesen Ph.d., seniorforsker og overlæge i børne- og ungdomspsykiatri og Katrine Strandberg Larsen, Associate Professor, Afdeling for Epidemiologi, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
  3. Pause
  4. Medlem-til-Medlem (Ordet er frit)
  5. Aktuel samarbejdsmulighed eller udfordring
  6. Oplæg ved værterne
  7. Etablering af netværket: Kort orientering om kommissorium, kommende mødedatoer og temaer samt valg af ”co-hosts” til de næste møder
  8. Eventuelt og tak for i dag v. værterne

Der tages forbehold for mindre ændringer i dagsordenen, afhængig af hvorvidt mødet afholdes virtuelt eller fysisk.

 


Kontakt info@fondenesvidencenter.dk hvis du er interesseret i at deltage og gerne senest d. 8. april.

 

Har du spørgsmål til netværkets indhold og form, er du velkommen til at kontakte:

Ida Hagemann, TrygFonden, +45 5172 1575 / ih@trygfonden.dk

Christine Paludan-Müller, Nordea-fonden, +45 4060 3040 / cpm@nordeafonden.dk

Kamilla Bolt, Novo Nordisk Fonden, +45 2481 7055 / kabb@novo.dk

Laura Kristine Bjerre Munch, Realdania, +45 6155 8824 / lbm@realdania.dk