Planlægningen af Fondsforum 2023 er i gang. Der afholdes et åbent brainstormmøde for uddelende fonde om eftermiddagsprogrammets indhold.

Næste års Fondsforum afholdes 29. november. Vi glæder os til en dag med debatter, samtaler, faglig inspiration og kollegial vidensdeling.
Igen i år vil programmet for dagen består af et åbent program om formiddagen og et lukket eftermiddags- og aftenprogram kun for uddelende fonde.

Vi vil gerne sikre os, at eftermiddagens fondsprogram bliver fagligt relevant for medlemmerne og andre fonde , og sikre, at I kommer hjem med inspiration og viden I har glæde af.

Derfor inviterer vi til et digitalt brainstormmøde onsdag 12. april kl. 10.30-11-30, hvor medlemmer og andre uddelende fonde har mulighed for at give input til temaer, oplægsholdere og indhold til det det lukkede eftermiddagsprogram for uddelende fonde.

Til mødet vil Fondenes Videnscenter indledningsvis præsentere tidsplan for planlægning og tilmelding og de overordnede rammer for dagen, inden vi kaster os ud i en fælles brainstorm om programmets konkrete indhold.

Mødet er åbent for medlemmer af Fondenes Videnscenter og andre uddelende fonde.