Om os

Fondenes Videnscenter er en dansk forening med fonde og filantropiske foreninger som medlemmer.

Fondenes Videnscenter har to formål:

  1. at øge informationsniveauet hos medlemmerne om aktuelle, relevante emner og at styrke vidensdeling og samarbejde mellem medlemmerne
  2. at øge kendskabet til de danske fonde og filantropiske foreninger, deres rammevilkår og aktiviteter og deres betydning for samfundet for derigennem at medvirke til at fremme grundlaget for deres virke i Danmark.

Fondenes Videnscenter varetager ikke en talsmandsrolle på vegne af medlemmerne eller agerer ikke som høringsberettiget part i en lovgivningsmæssig dialog.

Vedtægter – Fondenes Videnscenter