Om os

Fondenes Videnscenter er en forening med fonde og filantropiske foreninger som medlemmer

Vi har to formål:

  1. at øge informationsniveauet hos medlemmerne om aktuelle, relevante emner og at styrke vidensdeling og samarbejde mellem medlemmerne
  2. at øge kendskabet til de danske fonde og filantropiske foreninger, deres rammevilkår og aktiviteter og deres betydning for samfundet for derigennem at medvirke til at fremme grundlaget for deres virke i Danmark.

Vi har ikke en talsmandsrolle på vegne af medlemmerne og er heller ikke høringsberettiget part i en lovgivningsmæssig dialog.