Et effektfuld middel – med bivirkninger? En undersøgelse af forskeres oplevelse af ekstern forskningsfinansiering

fallback