Aktivitet

Fotokredit: Carlsberg Arkiv

Konference: Virksomheder og fonde – en del af den digitale Danmarkshistorie?

Rigsarkivet inviterer d. 8. maj til en halvdagskonference med temaet ”Virksomheders og erhvervsdrivende fondes plads i fremtidens digitale danmarkshistorie”.

Rigsarkivet er vært for konferencen, der er målrettet erhvervsdrivende fonde og virksomheder. Almene fonde og fondslignende foreninger er dog også velkomne.

Det er gratis at deltage. Tilmeldingsfristen er 1. maj.

Baggrunden for konferencen

Danmarkshistorien skabes nu digitalt, og for at kunne belyse danske virksomheders udvikling og deres værdiskabelse for samfundet skal den digitale dokumentation bevares. Kun på den måde kan vi sikre, at fremtidens Danmarkshistorie også inddrager fondenes og virksomhedernes betydning for den danske samfundsudvikling.

Rigsarkivet ønsker at gøre opmærksom på de eksisterende muligheder for samarbejde mellem fonde og virksomheder og Rigsarkivet om bevaring af data. Samtidig vil de belyse nogle af de aktuelle udfordringer, der findes på området, f.eks. i form af den nye databeskyttelsesforordning (GDPR). Alt sammen med det formål at sikre, at virksomhedernes dokumentation af deres betydning i samfundet ikke går tabt.

Programmet (foreløbigt)

13.00-13.10   Åbning v. rigsarkivar Anne-Sofie Jensen
13:10-13.30   Hvad sker der når historien forsvinder? – v. professor Kurt Jacobsen (CBS)
13.30-13.50   Digital arkivering i private virksomheder – har GDPR ændret noget? v. Malene Seifon, Devoteam
13.50-14.10   Hvad er Arkivformål i samfundets interesse? v. chefkonsulent og DPO Poul Olsen, Rigsarkivet
14.10-14.40   Pause
14.40-15.10   Mulighederne i Rigsarkivet v. områdelederne Mette Hall-Andersen og Jan Dalsten Sørensen
15.10-15.30   Erhvervsliv og historie set fra bestyrelseslokalet – v. Jørgen Lindegaard, tidl. Direktør for bl.a. GN Store Nord og ISS
15:30-15:35   Kort afrunding
15.35-16.00   Networking – faglig sparring