Aktivitet

Seminar hos Novo Nordisk om fondsarkiver

Seminar om fondsarkiver

Med inspiration fra The Rockefeller Archives, hvor alt materiale fra The Rockefeller Foundation arkiveres, inviterede Novo Nordisk Fonden, Realdania og Fondenes Videnscenter til et seminar om fondsarkiver.

Hvorfor et fondsarkiv?

Mange danske fonde har en investeringsstrategi, der gør, at fondene er her for fremtidige generationer. Med andre ord er fondsverdenen præget af organisationer, som omverdenen vil kunne forvente også er her om 25, 100, 200 år eller endnu senere.

Ikke mange organisationstyper kan påregne sig et potentielt evigt perspektiv. De fleste organisationer, underlagt markedsforhold eller politisk styring, kan ikke se så langt frem.

For fondene er denne udsigt vel også lidt svimlende. Men den betyder, at vi befinder os på et tidligt stadie af en forhåbentlig meget lang historie. Samtidig er vi født med ressourcer, som ikke mange andre organisationer har. Og det forpligter. Vi skriver historie med vores aktiviteter.

Dagens seminar er inspireret af The Rockefeller Archives, hvor alt materiale fra The Rockefeller Foundation arkiveres.

I The Rockefeller Archives findes alt fra private breve, bestyrelsesreferater, plakater, bøger og artefakter. Flere end 100 mio. dokumenter i alt. Det er et stort arbejde at holde styr på materialet og gøre det anvendeligt for fonden selv og for eksterne forskere. Særligt kæmper de med fondens tidlige, formative år, inden Rockefeller Foundation fik en klar organisatorisk struktur. Stedet får besøg af forskere fra hele verden, herunder en hel del danske forskere, der bl.a. er interesseret i den viden, arkivet indeholder om Niels Bohr.

Det er således ikke nødvendigvis forskere med interesse i Rockefeller-familien, der besøger og har gavn af The Rockefeller Archives. Det er i langt højere grad forskere med interesse i de ufatteligt mange personer og organisationer, som fonden har arbejdet med. Eller de mange forskellige samfundsforhold, hvor fonden har spillet en rolle.

På seminaret vil vi bl.a. gerne diskutere, om god arkivering er en central del af fondenes transparens, og om det er en måde, hvorpå vi kan sikre, at fremtidige forskere inden for filantropi, historie, samfundsforhold etc. kan få adgang til fondenes materiale.

Program for dagen
9.30-9.45:
Velkomst, Rikke Nørding Christensen, Novo Nordisk Fonden

9.45-10.00:
Henrik Mahncke, Realdania: ”Hvorfor bør fonde tænke på arkivering?”

10.00-10.30:
Gert Almind, Novo Nordisk Fonden: ”Erfaringer med etablering af Novo Nordisk Fondens nye arkiv”

10.30-10.45:
Henriette Buus, Forskningschef, Greve Museum: ”Forskererfaringer fra The Rockefeller Archives”

10.45-11.00:
Ole Magnus Mølbak Andersen, Rigsarkivar, Rigsarkivet: ”Etablering af privatarkiv hos Rigsarkivet”

11.00-12.00
Åben bordsnak om deltagernes erfaringer med arkivering