Aktivitet

Folkemødet på Bornholm

Fondenes Videnscenter deltager på Folkemødet på Bornholm den 13.-16. juni og er medarrangør på to debatter.

Debat #1

17 fondsmilliarder til verdensmålene?
Connie Hedegaard svinger debatstokken: Hvad med fondenes bidrag til verdensmålene? Hvordan arbejder danske fonde og filantropiske foreninger med verdensmålene? Og er det overhovedet alle, der ser en værdi i at have verdensmålene som ramme for det filantropiske arbejde?

Connie Hedegaard styrer debatten om fonde og verdensmålene. Deltagerne i debatten er adm. direktør Jesper Nygård fra Realdania, bestyrelsesformand Anne-Marie Skov fra Tuborgfondet og adm. direktør Henrik Lehmann Andersen fra Nordea-fonden. Mød op til en debat, hvor der også bliver givet eksempler på, hvad der sker, når man ufortyndet blander verdensmål med filantropi.

Tid og sted:
Fredag den 14. juni kl. 16:30-17:30
N5 – Grønbechs Hotel – Folkescenen

Debatten er arrangeret af Fondenes Videnscenter og Realdania.

 

Debat # 2

Er der en grænse for filantropien i et demokrati?
Danske fonde poster penge ud i samfundet som aldrig før og påvirker således samfundets muligheder inden for f.eks. socialområdet, klima, forskning og kulturen. Samtidig inviteres fondene oftere indenfor, når stat og kommuner ønsker penge til politisk prioriterede indsatser.

Men er der en grænse for, hvad fondene kan og bør bidrage med? Og hvad er i det hele taget fondenes rolle i det danske samfund anno 2019? Det vil Novo Nordisk Fondens næstformand Marianne Philip og Lundbeckfondens adm. direktør Lene Skole debattere sammen med næstformand Bente Sorgenfrey fra Fagbevægelsens Hovedorganisation og politikere fra Socialdemokratiet og Venstre.

Tid og sted
Lørdag den 15. juni, kl. 13.30-14.30
N5 – Grønbechs Hotel – Folkescenen

Debatten er arrangeret af Fondenes Videnscenter og Altinget.