Fondenes Videnscenter har gennemført en undersøgelse med det formål at tilvejebringe viden om de almene (ikke-erhvervsdrivende) fondes praksis og forhold og samle deres input til en revision af lov om ikke-erhvervsdrivende fonde og visse foreninger.

Områderne, der indgår i undersøgelsen, er indsamlet via desk research af mediedækning af fondsforhold i de seneste år, ved en rundspørge til de almene, uddelende, ikke-indsamlende fonde blandt de 200 mest uddelende fonde i Danmark, hos Fondenes Videnscenters fondsmedlemmer samt hos danske fondseksperter, herunder civilsamfundseksperter, juridiske rådgivere
m.fl.

Undersøgelsen er gennemført af Fondenes Videnscenter i september 2021.