Denne analyse dækker de bevillinger fra fondene, som har videnskabelige formål som hovedformål og belyser udviklingen i fondenes bevillinger til videnskabelige formål.

Fondene bevilligede næsten 8 mia. kr. til videnskabelige formål i 2019. De bevilligede midler kommer særligt fra de erhvervsdrivende fonde, der bevilgede 6,4 mia. kr., mens de almene fonde bevilgede 1,6 mia. kr. Ud af fondenes samlede bevillinger på næsten 20 mia. kr. i 2019 er 41 % bevilget til videnskabelige formål. Der er overordnet stabilitet i fondenes bevillinger, men væsentlige forskydninger mellem de videnskabelige hovedområder fra år til år. Sundhedsvidenskab modtog blandt andet 771 mio. kr. mindre i 2019 end i 2018, mens samfundsvidenskab modtog 123 mio. kr. mere i 2019 end i 2018.

Kilder:

Denne analyse er baseret på de seneste tal fra Danmarks Statistiks fondsstatistik, herunder en række særkørsler foretaget for Fondenes Videnscenter.

Forsknings- og udviklingsstatistikken