Betaler fonde skat? Hvad menes der egentlig med ord som almennyttig og almenvelgørende i skattemæssig forstand? Og hvordan har fondsbeskatningen udviklet sig over tid?

Dette vidensnotat giver svar på en lang række spørgsmål om skattemæssige forhold gældende for erhvervsdrivende og almene (ikke-erhvervsdrivende) fonde.

Notatet har fokus på de skattemæssige forhold, der gælder for fonde omfattet af Fondsbeskatningsloven. Og sidst i notatet er en kort historisk gennemgang af væsentlige begivenheder i fondsbeskatningens udvikling.

Enkelte hovedpointer fra notatet

Erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende fonde beskattes som udgangspunkt efter de samme regler, som gælder for aktie- og anpartsselskaber, og med den samme skatteprocent, der aktuelt er på 22 %.

En fond, som foretager en almennyttig eller almenvelgørende uddeling, har fradrag i sin skattepligtige indkomst for uddelingen og kan derudover foretage et konsolideringsfradrag på 4 %.

Fonde, der uddeler hele deres overskud til almennyttige og almenvelgørende formål, betaler således som udgangspunkt ikke skat, men uddeler pengene i stedet for.

En fond kan godt samtidig have både almennyttige formål og ikke-almennyttigt formål. I de tilfælde har fonden kun skattefradrag for de uddelinger, der går til almennyttige og almenvelgørende formål.

Notatet er skrevet af professor cand.jur. ph.d. Rasmus Kristian Feldthusen fra Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet i dialog med Fondenes Videnscenter.


Kilder: