Alle almennyttigt uddelende fonde og foreninger har en vedtægt. Vedtægten bestemmer bl.a., hvad afkastet af formuen må bruges til, og skal godkendes af fondsmyndigheden. I vores faktaark kan du læse om, hvad vedtægten betyder for det almennyttige arbejde.


Faktaarket er baseret på følgende kilder: