I 2020 bevilgede fonde og foreninger i alt ca. 19,6 mia. kr. I dette faktaark kan du læse om, hvilke typer fonde der uddelte hvor meget, hvilke områder de støttede, og hvem pengene gik til.

 


Kilder
  • Danmarks Statistik, bearbejdet af Fondenes Videnscenter