I 2018 bevilgede fonde og foreninger i alt ca. 17 mia. kr. I dette faktaark kan du læse om, hvilke typer fonde der uddelte hvor meget, hvilke områder de støttede, og hvem pengene gik til.


Kilder