De fondskontrollerede virksomheder stod for en værditilvækst på 158 mia. kr. i 2019. Det er 13 % af den samlede værditilvækst i den private sektor i Danmark. I dette faktaark kan du danne dig et overblik over fondes danske erhvervsaktivitet.

Kilde:
Fondenes Videnscenter, Center for Corporate Governance, CBS, og Danmarks Statistik. November 2021.